Best Joomla Template by Web Design

 

Breaking News. Man kan måske snart lovligt dyrke cannabis i Holland. Et lovforslag er gået igennem det første kammer. Det skal igennem det andet kammer for at blive godkendt, vi krydser fingre her. 
 

Efter høringen i Den Grå Hal 28.01.2017: 

Referat: Hampehøringen "HVIS… HVORDAN? HVORNÅR?" 28.01.2017
 
Der var hampehøring i Den Grå Hal/Christiania. Det foregik Lørdag 28. jan. 2017 klokken 13.00 til 17.30. Den hed "HVIS… HVORDAN? HVORNÅR?".
 
Det var den femte hampehøring som var lavet af arrangørene. Den første blev holdt for 20 år siden (i 1997) i Den Grå Hal, samme sted som høringen var nu. Konferencier var Britta Lillesøe fra Christianias Kulturforening. Ordstyreren var filosoffen Michael Jourdan.
 
Der var politikerne og eksperter fra ind og udland. Arrangementet var under beskyttelse af IDIOTET, der som sædvanlig skabte tryghed for alle som elsker cannabis.
 
Høringen blev åbnet af Lars Weiss som er gruppeformand for Socialdemokraterne på københavns Rådhus.
 
Høringen var inddelt i nogle større og mindre blokke . Den første mindre blok hed "Set fra oven" og her talte Preben Wilhjelm, fysiker, jurist og tidligere MF for Venstresocialisterne.
 
Bagefter kom Lise Lauritzen Loft, tidligere bestyrelsesmedlem af Lauritzen Fonden, og forkvinde for "De åndelige nævninge".
Da den første høring var i 1997 blev industrihamp frit, i år med denne høring er medicinsk cannabis så småt ved at blive frit. Det er små fremskridt, men det er alt for lidt, det er kun delmål. Det er den rene hampeplante vi går efter, og at folk skal kunne købe og dyrke den frit. 
 
Desuden er det generelt gået tilbage siden første høringen med blandt andet "Nul Tolerancen" fra 2004, og inddragelse af kørekortet hvis der bare er en lille smule cannabis i blodet.
 
For mig at se var der to store væsentlige blokke, den første var om medicinsk brug og den anden var om rekreativt brug. Den sidste var den mest interessante, set ud fra mit synspunkt.
 
Men i medicin blokken var der tre med, og det var: lægen Henrik Rindom, overlæge og psykiater, Peter Ege, forhenværende socialoverlæge, Kbh. Kommune og Tina Horsted som er smertelæge og har klinik i Farvergade.
 
Efter de tre læger kom Claus "Moffe" Nielsen, cannabisolie sælgeren fra Nordvestsjælland og hans datter, og de fortalte om hvordan det er at blive straffet for at hjælpe andre. "Moffe" er sej, men da datteren gik på var der ikke et øje tørt i salen, den gik rent ind.
 
Jeg synes det mest spændende var gæsterne fra Holland. Det var Ton Nabben som er kriminolog fra Amsterdams Universitet, og fra Amsterdams Byråd var der Ariella Verheul og Rob Hofland. På et stidspunkt var der en blok hvor de skulle udveksle erfaringer med den danske politikere fra Københavns borgerrepræsentation og få fra Folketinget, som alle er klar på at få det igang herhjemme. Her var udspørgeren Frank Hedegaard som har været aktiv i SF i København.
 
Begivenheden fik også lidt mediedækning, blandt andet i TV 2 Lorry. Deres vinkel var at christianitterne ikke kunne få bugt med cannabishandlen selv om de har "ryddet" gaden tilbage i september sidste år. Nu skulle christianitterne så have indkaldt til denne konference, for at få hjælp til politikerne. Jeg ved ifølge arrangørene at det ikke var deres vinkel, det var det kun delvist, deres vinkel var fri cannabis i hele Danmark. Men nok om det, den danske presse opfinder tit deres egen vinkel, men det er da altid noget at de overhovedet gider sige noget om begivenheden.
 
I udsendelsen kunne man høre Nils Vest fra Christianas Kulturforening sige at den nuværende cannabispolitik, bygger på et forbud fra 1961, og at de fleste af politikerne ikke har gidet diskutere det ordenligt siden dengang.
 
Af politikere hørte man to folketingspolitikere. Den første var May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance. Hun prøvede på bedste vis at forklare (læs: bortforklare) hvorfor Liberal Alliance ikke mere går så stærkt ind for fri cannabis, som de har gjort det. Hun sagde at det var fordi de nu var kommet i regeringen, og så bliver de åbenbart nødt til at slække på nogle af de holdninger som de gik til valg på.
 
Den anden var Socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen. Han var mere optismisk og sagde at der var flere i Socialkammeraterne (og andre partier) der nu var for fri cannabis, selv om partiets officielle holdning, er at være imod. Jeg er glad for at flere Socialdemokrater endelig indser at vi skal have fri cannabis. (www.tv2lorry.dk/…/28-…/1930/christiania-stor-horing-om-hash…).
 
En mindre blok handlede om Pusher Street og cannabishandlen i almindelighed. Her var der Ole Lykke som er fristadsarkivar, Tom Guldbæk Olsen, forhenværende politimand (kaldet "Uro Tom" eller "Narko Tom"). Han fortalte om hvorfor han har ændret holdning fra da han var i politiet. Som han så rigtigt sagde: "Cannabis er kommet for at blive".
 
Der var også Kim Møller som er lektor i kriminologi, der talte lidt om økonomien i cannabismarkedet, og der var også Christianias advokat Hanne Reumert.
 
Der var også en mindre blok der handlede om legalisering, hvor græsrødderne kom til orde. Her fortale undertegnede om Marijuana Marchens historie fra day one, og jeg var godt opdækket af IDIOTIET.
 
Så var det Rikke Jakobsen fra Medicinsk Cannabis Forening Danmark, Anders Dahl fra Students for a Sensible Drug Policy Denmark og Alexander Lund fra Afkriminalisér Cannabis.
Der var også inviteret flere VIP personer med, blandt andet Urt Salvesen der sidste år blev dømt for at have dyrket sin egen medicin.
 
Der var helt sikkert flest tilhængere af en legalisering, men fra arrangørene ved jeg at der har været inviteret mange direkte modstandere men de kunne eller ville ikke komme, eller hvad de ellers havde af undskyldninger. 
 
Flere af de politikere der var inviteret men som ikke kunne være der af den ene eller den anden grund, havde skrevet en hilsen der blev læst op af Britta Lillesøe.
 
Her bed jeg mærke i en fra Jan E. Jørgensen fra Venstre. Den holdning han beskrev var at på den ene side var de lidt for, men på den anden side var de også imod og med en del forbehold. Så det var altså et både og fra Venstre, men jeg er glad for at de ikke kun er imod, hvis det parti kan åbne sig for cannabis, kan det være at der endelig sker noget på legaliseringsfronten, for de har (desværre) magten.
 
I pausen spillede bandet "De tabte børns klub" med hittet "Grøn er håbets farve". Ind imellem læste Britta op af sin egen tekst om det teater der hed Boom In der lå i Farvergade, og som blev lukket fordi der blev røget derinde. Det førte til at nogle kunstnere sad og delte nogle chilllumer inde på Kulturministerens trappe i 1970, hvor det kendte foto blev taget. Et medlem af "De tabte børns klub spilllede noget psykedelisk musik til, det gav et dejligt drømmende lydbillede.
 
På et tidspunkt kom forhenværede brigadegeneral Finn Særmark Thomsen som var talsmand for "De åndelige nævninge" ved de første høringer. Han fik tildelt en cannabismedalje af Britta, som han kan føje til sin samling af ordener og fortjenstmedaljer.
 
Til sidst var der musik med Christiania bandet Sorteper.
 
Klaus Trier Tuxen/Hampepartiet
 

 

Konference om cannabis arrangeret af FORSETE: "Hash - reguleret legalisering?"

Der var konference om cannabis på Christiansborgs i Rigssalen 31.01.2017. Den hed "Hash - reguleret legalisering?". Det var indkaldt af advokatforeningen FORSETE, og det varede fra klokken 12.30 til lidt i fem. Ordstyreren var advokat Manfred W. Petersen.

Baggrunden var at Københavns kommune igen vil ansøge regeringen om at lave forsøg med legal cannabis udssalgssteder i hovedstaden, og at Radikale har et forsalg om fri cannabis. Det hele blev åbnet af Lotte Rod (MF) for de Radikale der fortalte om forslaget, som de har lavet efter de er kommet på legaliserings vognen.

Først var der en tale af advokat Helle Lokdam, og derefter var det Overlæge Peter Ege, der er positiv overfor fri cannabis. Han sagde " Cannabis er kommet for at blive". Han sagde at den cannabis der skal bruges bør produceres i Danmark, og han citerede Lone Kellermans sang "Ryg dansk, ryg dansk, sig nej til udenlandsk".

Bagefter talte kriminolog Flemming Balvig. Han fortalte meget om den amerikanske stat Colorado, om statistikker og deslige ovre fra den stat der har frigivet cannabis totalt, til rekreativt brug.

Så var det Overlæge Henrik Rindoms tur. Han fortalte som sædvanligt om de unge, men han er positiv overfor fri cannabis. Han sagde at hvis skæve unge havde en nissehue på om sommeren på Strøget, ville alle undre sig over at der var julestemning, så mange nyder det ifølge ham.

Bagefter kom Trine Ry som Rindom har ansat som leder at "Stofrådgivningen". Men hun sagde noget jeg synes der var mindre fedt. selv om hun sikkert har de bedste intetentioner overfor unge cannabisnydere, blev hun ved med at sige at hun synes at unge der blev taget første gang, tvungent skulle op til en psykolog, og hvis de blev taget mere end tre gange skal de på afvænning. Rindom tilsluttede sig dette. Det minder lidt om Den Portugisiske legaliseringsmodel, hvor man ikke bliver straffet for besiddelse, men skal i tvunget samtale/behandling.

Senere efter pausen fik tilhørene lov til at stille spørgsmål og kommentarer. Undertegnede fik ordet sagde jeg at den model slet ikke holdt, de unge vil føle det som statsfacisme, at de skal tvinges behandling, jeg sagde at det klart burde være en frivillig ting, tvang hører fortiden til.

Til sidst kom Lars Hvidtfeldt fra Erhvervsorganisationen for landbrug og fødevarer. Han sagde at der jo var Industrihamp. Flere fortalte senere at industrihamp er værdiløs og man skal gå efter den ægte plante. Det var han også med på, men han sagde at regeringen jo først skal give lov til det.

Så kom Københavns social borgmester Jesper Christensen og fortalte om "Københavner -modellen" som han og Borgerrepræsentationen vil sende til regeringen som et forslag. Han fortalte at der skal produceres noget cannabis i Danmark, som skal sælges i udsalgsstederne, hvis regeringen vel og mærket giver lov.

Alexander Lund fra Afkriminaliser cannabis som var i salen, spurgte om det skulle produceres i København, ville han ikke komme ind på hvor det konkret skal dyrkes. De to kom ud i en længere snak om det praktiske ved den statlige dyrkning.

Efter pausen hvor der var kaffe og kage, sad politikerne ved bordet. De fleste var positive men det er den typiske politiker holdning med at man skal være så forsigt, undersøge hvordan det virker, hvordan det skal dyrkes, man skulle værne om de unge og der blev sagt at det ville tage lang tid.

Den eneste rigtige modstander var Jan E Jørgensen fra Venstre, men han er ikke sådan rigtigt imod, man kan mærke at han inderst inde går ind for en legalisering, men han skal vel være imod når han er med i Venstre åbenbart. Han sagde lidt for og lidt imod, så det var et både og.

Så var der May-Britt Kattrup fra Liberal Alliance, Lisbeth Beck Poulsen fra SF, Carolina Meier fra Alternativet, Peter Hvelplund fra Enhedslisten. De var alle positive overfor fri cannabis.

De Konservative og Dansk Folkeparti der er imod, var ikke tilstede.

Så var der selvfølgelig som nævnt Københavns Socialborgmester Jesper Christensen. Han blev blandt andet spurgt om hvorfor Socialdemokraterne i København var for fri cannnabis, mens dem inde på Borgen er imod, mange mente med rette at det virkede lidt mærkeligt.

Men Socialdemokraterne er efter min mening nogle mystiske nogle når det kommer til fri cannabis. I pausen var der en som havde set Mette Frederiksen gå forbi og havde spurgt om hendes partis holdning til fri cannabis, og hun havde svaret: "Det bliver aldrig en del af Socialdemokratiets politik".

Som nævnt kunne publikum stille spørgsmål og sige nogle ord til politikerne efter pausen. Jeg sagde at det ikke tager lang tid, de behøver ikke at undersøge hvordan det virker mere, og der vil ikke være nogle forsynings eller distributionsproblemer.

Undertegnede gav en generel opsummering af min holdning, som er nævnt tidligere. Desuden sagde jeg at de ikke skulle være så bange og forsigtige, det er bare at legalisere fuldt ud. Desuden sagde jeg at dyrkere ikke var noget problem at finde. Jeg sagde at jeg personligt kender så mange der ved noget at dyrke at det ville tage mig en eftermiddag, at få Danmark forsynet med dansk dyrket cannabis. Jeg sagde også at jeg undrede mig over at man kun snakker om unge mennesker der nyder cannabis, men hvad med alle de midaldrende, de ældre og alle de syge der bruger det som medicin, ikke at forglemme? Men der kom ingen svar...

Rikke Jakobsen fra Medicinsk Cannabis Forening Danmark spurgte Henrik Rindom om hvad forældrenes rolle var i dette, og hvorfor de unge kun var henvist til "Behandlere" med tvivlsomme uddannelser, og om hvorfor der ikke blev lavet noget skadesreduktion istedet for.

På et tidspunkt greb Fryd fra Den Grønne Revolution mikrofonen, og spurgte politkerne om hvad de ville gøre for at sikre at cannabismedicin, blev solgt til en rimelig pris, og ikke som nu hvor priserne er tårnhøje?

Urt Salvesen fra nordjylland var med. Han havde en retsag sidste år i Viborg fordi "statsrockerne" havde taget hans medicin han selv dyrkede i sin have, rejste spørgsmålet om ikke det var stridigt mod grundloven at nægte syge mennesker deres medicin, når man ved at cannabis er det eneste der hjælper?

Det blev også sagt at København måske ville blive en magnet for andre kommuner og ikke mindst svenskerne, der ville se det som et cannabis slaraffenland.

Fristadsarkivar Ole Lykke sagde at hvis der ikke blev produceret nok, det ikke var tilstrækkeligt billigt, og hvis der ikke var noget for turisterne ville der stadig være et marked for den illegale handel.
Der blev også spurgt om en mængde andre ting, men det vil nok være for uoverskueligt at komme ind på her. Men en ting er sikkert, man kunne virkelig mærke at nu har folk fået nok af forbudet mod cannabis. Der var en del som stillede spørgsmål,og kom med personlig erfaringer.

Undertegnede sad og undrede sig over at man i så mange år har kriminaliseret sælgere, dyrkere og nu vil staten så selv gå ind og udfylde dette erhverv. Det viser med alt tydelighed hvor plat og groteskt forbudet mod cannabis er.

Men alt i alt virker det som om politikerne er tættere på at gå ind på et forsøg end de nogle sinde har været før, det er jo også det som sker i udlandet. Jeg tror ikke længere at de kan blive ved med at snakke og væve om at man skal lave undersøgelser og undersøge dit og dat, at de er "bekymrede" og alt det der. De skal bare se at legalisere cannabis, og det kan kun gå for langsomt.

Klaus Trier Tuxen/Hampepartiet