Støt hampepartiet i folketingsvalget

Hvis du klikker på overstående knap, viderestilles du til Hampepartiet side på vaelgererklaering.dk

Hampepartiet har brug for så mange vælgererklæringer som muligt. Du kan afgive én vælgererklæring for et parti til folketingsvalg og én vælgererklæring for et parti til Europa-Parlamentsvalg. Det kan være for det samme parti eller to forskellige. Igangsæt vælgererklæring. (Kræver MitID) Når du har igangsat en vælgererklæring, skal du vente 7 døgn (7 x 24 timer), før du kan bekræfte den. Når de 7 døgn er gået, får du en påmindelse i din e-Boks (eller med posten, hvis du er fritaget for Digital Post) med et link til vælgererklæring.dk, hvor du kan bekræfte din vælgererklæring. Når du har bekræftet vælgererklæringen, er den gyldig i 18 måneder. Når partiet har vælgererklæringer nok, kan det søge om at blive godkendt som opstillingsberettiget parti og dermed komme på stemmesedlen ved næste valg. At hjælpe et parti til at komme på stemmesedlen er en vigtig demokratisk handling, og den såkaldte eftertænksomhedsperiode skal derfor sikre dig tid til at overveje din vælgererklæring.


Hvor mange vælgererklæringer skal et parti have?

Et parti skal indsamle 20.195 vælgererklæringer for at kunne stille op til folketingsvalg. Det svarer til 1/175 af de gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Et parti skal indsamle 70.680 vælgererklæringer for at kunne stille op til Europa-Parlamentsvalg. Det svarer til 2 procent af de gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg. Antallet er bl.a. fastsat efter, at det kun er partier med en vis opbakning fra vælgerne og dermed en reel chance for at blive valgt, der skal kunne stille op til valg. Når et parti har indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer, kan det afslutte indsamlingen ved at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriet og anmode om at blive opstillingsberettiget. Dette kaldes en partianmeldelse. Når partiet har anmeldt sig, bliver indsamlingen låst, og vælgere vil ikke længere kunne afgive eller tilbagetrække vælgererklæringer fra partiet. Læs mere om vælgererklæringer.