Konference/debatmøde om fordele og ulemper ved en legalisering af cannabis. 18 september i Kulturhuset på Islands Brygge

Så var der konference/debatmøde om fordele og ulemper ved en legalisering af cannabis. Det foregik 8 september 2023, i Kulturhuset på Islands Brygge.

Det handlede primært om legalisering af cannabis i hovedstaden, specielt efter den meget vold der har været i Pusher Street, og især efter der var skyderi igen igen.

Konferencen blev åbnet af overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), der sagde at nu ville kommune snart gerne have deres forsøg igennem med legale cannabis butikker. Det er den såkaldte “Københavner model”, som går ud på at københavnere over 18 år skal kunne købe op til 5 gram, i et kontrolleret udsalgssted. Men toppen i hendes parti afviser forslaget, som andre regeringer før dem også har afvist. De er og bliver ignorante dem på toppen. Desværre.

Moderatoren var Nynne Bjerre Christensen. Det startede med tre eksperter. Rusmiddelforskerne Kim Møller fra Malmøs universitet og Mads Uffe Pedersen fra Aarhus universitet. I panelet fandt man også overlæge Henrik Rindom fra Hvidovre hospital. De berettede lidt om hvordan landet ligger, med forskelligt statistik. Det korte og det lange er at der bliver flere og flere cannabisnydere.

Bagefter var der politikerne. Af folketingspolitikere var der Nanna Gotfredsen fra Moderaterne og Steffen Larsen fra LA. Sidstnævnte er formand for Folketingets retsudvalg.

Fra Københavns borgerrepræsentation var der foruden overborgmesteren Klaus Mygind fra SF og Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten. Alle de nævnte var for fri cannabis.

Dog var der en enkelt modstander, nemlig medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky fra DF. Han var, som moderatoren udtrykte det, en “enlig hane i kurven”. Han havde truet med inden at tage ennperdon med der har en dåkaldt “hashpsykose” for at “bevise” hvor skadeligt cannabis er. Men den perdon var der ikke. Til gengæld havde han havde dog med sig en partifælle der undervejs forsøgte at bakke ham op, når legaliseringstilhængere havde for meget vind i sejlene, hvilket de havde stort set under hele mødet. Partifællen sagde at man slet ikke kan frigive cannabis, for den står på FNs liste over meget farlige stoffer. Men så var der en fra salen der sagde at det så var mærkeligt at det næsten er blevet frit i samtlige stater i USA, og senest i Tyskland.

Undervejs var der spørgsmål og kommentarer fra tilskuerne. Der var mange christianitter på tilhørerpladserne.

Konferencen stod rimeligt meget i poesiens tegn. Først sagde Henrik Rindom: “Stop kampen – frigiv hampen”.

Derefter kom Nanna Gotfredsen og sagde: “Jeg vidste ikke du var poetisk Henrik, men her har jeg også et lille digt”.

Så fremsagde hun dette digt: “Stop kampen – Reguler nu hampen – giv nu Borgen en på lampen. Lad det herfra blive til vind nu freden – hampen”.

Hovedtesen var at man skal regulere hampen. Hun sagde også at man skal gøre op om vi skal leve med kontrol eller et kontroltab?

Fra tilhørerlogen sagde Britta Lillesøe der er forperson i Christianias kulturforening, at der bliver snakket om hvor sundhedsskadeligt det er at ryge cannabis. Hun sagde at man jo bare spise eller drikke det istedet for. Hun fremsagde følgende digt: “Prøv at stryge hash at ryge – Tag og spis din Cannabis”.

Undertegnede rækte hånden op for en kommentar, men fik ikke mikrofonen. Jeg ville have understøttet Britta Lillesøe ved at sige: “Giv den gas – spis din hash”.

Så blev der snakket om at trenden i udlandet er at legalisere eller afkriminalisere, senest nabolandet Tyskland. Men det gør åbenbart ikke indtryk på Mette F, Hummelgaard og de andre i regeringen.

Der var også en fra publikum der spurgte politikerne hvordan man kan fastholde det forbud, når statistikkerne viser at der er et klart flertal i befolkningen for en legalisering.

Mødet sluttede men meget nærmere fri cannabis var man ikke kommet desværre. Ikke så længe de er så fodslæbende og provinsielle på Christiansborg.

Men det er positivt at se at så mange mennesker nu går ind for fri cannabis, og kun nogle få er imod. Det afspejler meget godt forholdet i det danske samfund. Der er så mange mennesker der ikke gider forbuddet mere, og vil have en legalisering eller i det mindste en afkriminalisering, men der bliver bare hårdnakket nægtet fra Christiansborg igen igen.

Da vi gik ud startede efteråret med regn, blæst og slud. Der er mørke skyer over Pusher Street og over resten af Danmark.

Referent: Klaus Trier Tuxen/Hampepartiet

May be an image of 20 people

All reactions:

12Nikolaj Henriksen, Enona Fiona Trolde and 10 others

Skriv et svar