HAMPEPARTIET

et parti for fri cannabis

livsvilkår

Vedtægter for Hampepartiet

§ 1 Partinavn

Partiets navn er Hampepartiet.

§ 2 Formål

Partiets eneste formål er fri cannabis og 100% legalisering. Partiet er et lovligt parti, der kæmper mod en uhensigtsmæssig lovgivning.

§ 2A

Medlemmer, der udtaler sig om andet end fri cannabis, gør det for egen regning. Det er ikke Hampepartiets politik at udtale sig om andet end fri cannabis. Partiets bestyrelse formulerer partiets politik ud over cannabis.

§ 3 Valg af formand

Partistifteren Klaus Trier Tuxen er den fødte leder, indtil han selv ønsker at træde af. Hvis formanden træder af, vælges en ny af hovedbestyrelsen. Formanden har vetoret i alle beslutninger.

§ 4 Medlemskab

Et medlem støtter partiets formål med sin underskrift og betaling af et årligt medlemsgebyr på 100 kr.

§ 5 Kandidater til storkredsene

Medlemmer kan blive opstillet i deres storkreds. Indtil en partiforening er etableret, er det hovedbestyrelsen, der godkender den enkelte kandidat. En kandidat skal acceptere, at det er et enkeltsagsparti, og at hovedbestyrelsen alene definerer partiets politik (se § 1).

§ 6 Politik

Indtil videre kan vi godt nøjes med en afkriminalisering, som i Tyskland.

– Ret til handel og distribution af cannabis i enhver form.

– Ret til hjemmedyrkning.

– Ret til at have cannabis på sig.

– Ret til cannabis som medicin uden restriktioner.

– Ren straffeattest til dømte for kun cannabisrelaterede lovovertrædelser. Tilbagerulning af straffe, bøder osv.

Desuden støtter vi brugen af hamp i industrielt regi.

(Note 3)

Vi kan acceptere, at man i en overgangsperiode kun må dyrke et begrænset antal planter, men målet er fuld frihed.

(Note 4)

Vi kan acceptere, at man i en overgangsperiode kun må have et begrænset antal gram eller spiselige produkter på sig, men målet er fuld frihed.

(Note 5)

Industriel brug af hamp bør ikke begrænses til den nuværende lovlige hamp; den rene, naturlige hampeplante foretrækkes.

(Note 6)

Partiet er berettiget til at indsamle stillere hos Indenrigsministeriet: Igangsæt Vælgererklæring
Link: https://www.vaelgererklaering.dk/om-partiet?election=dk&party=9367f543-0aab-4be2-be62-96f58f7f2bae

§ 7 Opstilling til valg

Ud over at arbejde for fri cannabis generelt, er målet at indsamle stillere, så vi kan opstille til Folketinget. På sigt vil vi også gerne opstille til EU-Parlamentet og i forskellige kommuner og regioner i Danmark.

(Note 7)

Et valgt kommunalbestyrelsesmedlem skal kræve, at kommunen ansøger om tilladelse til legale cannabisbutikker, som Københavns Kommune har gjort. Vi kan også arbejde for, at lokale Hampeparti-lister opstilles til regionsvalget.

§ 8 Do-it-yourself-paragraffen

Hvis man ønsker at udføre noget i Hampepartiet, har en god idé eller andet, bør man være primus motor og udføre det selv. Denne paragraf er inkluderet for at undgå, at andre medlemmer skal trættes med en andens ideer. Den, der ønsker at gøre noget, skal selv stå for det, med godkendelse fra hovedbestyrelsen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer sker ved almindelig enighed på generalforsamlingen eller årsmødet (50 til 50). § 1 og § 3 kan ikke ændres.

§ 10 Opløsning af partiet

Hampepartiet skal opløses, når der opnås fuld legalisering af cannabis. Hvis der kun opnås en afkriminalisering, fortsætter partiet indtil planten er fuldstændig fri. Eventuelle midler i partiet skal tilfalde andre, der arbejder med udbredelsen af cannabis på en positiv måde.

(Note 9)

Partiet fortsætter, hvis der kun opnås afkriminalisering, indtil fuld legalisering er opnået. Hovedbestyrelsen bestemmer, om partiet fortsætter.

Praktiske oplysninger

Partiet skal have et CVR-nummer (frivillig forening) og sin egen bankkonto.

Partiet har nu en hjemmeside: www.hampepartiet.dk

Partiet har også en Facebook-profil.

Partiet har en YouTube-kanal: youtube.com/hampepartiet

Scroll to Top